Στατό ενδοσκοπικής κάμερας

Εικόνες Στατό ενδοσκοποήσεων

 Στατό ενδοσκοποήσεων

Το στατό ενδοσκοπικής κάμερας διαθέτει 2 γάντζους για φιάλες ορού, βάση για την οθόνη, βάση υποδοχής της κάμερας και δύο βάσεις με σωλήνα η μία για την απολύμανση της κάμερας και η άλλη για εναπόθεση της κάμερας (parking), όπου μέσα τοποθετείται απολυμαντικό υγρό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ύψος 120-220cm

• Προσαρμογή 2 σωλήνων αλουμινίου διαμέτρου 25mm και 16mm 

• Πεντάκτινη μεταλλική βάση

Επιλογές

• Βάση τροφοδοτικού