Στατό ενδοσκοπικής κάμερας

Εικόνες Στατό ενδοσκοποήσεων

 Στατό ενδοσκοποήσεων

Το στατό ενδοσκοπικής κάμερας διαθέτει 2 γάντζους για φιάλες ορού, βάση για την οθόνη, βάση υποδοχής της κάμερας και βάση με σωλήνα για την απολύμανση της κάμερας, όπου μέσα τοποθετείται απολυμαντικό υγρό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ύψος 120-220cm

• Προσαρμογή 2 σωλήνων αλουμινίου διαμέτρου 25mm και 16mm 

• Πεντάκτινη μεταλλική βάση

Επιλογές

• Βάση τροφοδοτικού

• Δεύτερη βάση με σωλήνα εναπόθεσης κάμερας (parking)