Επικοινωνία

Θέση Φράγμα εκτός οικισμού 0, 
Γαλάτιστα Χαλκιδικής 63073

Δαβίδ

 Tel: +30 6988886352

 e-mail: info@mediconstore.gr

 Αριθμός ΓΕΜΗ: 127702406000