Μονόσκαλο

Κωδικός: ΜΟΝ-2

Μονόσκαλο σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τα κύρια και βασικά κριτήρια που είναι η αποφυγή ολίσθησης και ανατροπής.

 

Λοιπά χαρακτηριστικά…

-διαστάσεις βάθρου 26,5×42cm
-ύψος 22,5cm
-βάθρο από ανθεκτικότατο, εγχάρακτο επιφανειακά, υλικό HPL (High Pressure Laminate)
-standard EN 14183/2004.