Έπιπλα Ιατρείου

Εξεταστικ΄ή κλίνη 

Περισσότερα

Τροχήλατo τραπέζι πολλαπλών χρήσεων                                   Περισσότερα…
Μονόσκαλο                               Περισσότερα…

Στατό ενδοσκοπικής κάμερας
Περισσότερα…

               

 

 

 

 

 

 

Τροχήλατο cart Laptop
Περισσότερα…


Άλλες κατασκευές μας, κατ’ αποκλειστικότητα.