Έπιπλα Ιατρείου

Εξεταστική κλίνη (& με οπή)                                     Περισσότερες πληροφορίες…
Τροχήλατo τραπέζι πολλαπλών χρήσεων                                   Περισσότερες πληροφορίες…
Μονόσκαλο                               Περισσότερες πληροφορίες…
Στατό ορών     Περισσότερες πληροφορίες…  
Στατό αιμοληψίας    Περισσότερες πληροφορίες…   

              

 

 

 

 

 

 

 

Τροχήλατο cart Laptop
Περισσότερες πληροφορίες… 


Άλλες κατασκευές μας, κατ’ αποκλειστικότητα.