Έπιπλα Ιατρείου

Εξεταστική κλίνη (& με οπή)                                     Περισσότερες πληροφορίες…

 

 

Τροχήλατo τραπέζι πολλαπλών χρήσεων                                   Περισσότερες πληροφορίες…
Σκαμπό με ή χωρίς πλάτη  Περισσότερες πληροφορίες…

 

 

Μονόσκαλο                               Περισσότερες πληροφορίες…
Στατό ορών     Περισσότερες πληροφορίες…

 

 

Στατό αιμοληψίας    Περισσότερες πληροφορίες…